Әдістемелік жұмыс

Миссиясы-экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие мамандарды даярлау.

Пайымы: маманның қажеттіліктерін, мүдделерін, мүмкіндіктерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының даму мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оның рухани, адамгершілік, зияткерлік, кәсіптік, физикалық дамуына ықпал ететін білім беру ортасы.

Колледждің әдістемелік тақырыбы: “бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда студенттердің білім сапасын арттыру үшін оқу-тәрбие процесіне ақпараттық технологияларды енгізу”

Әдістемелік қызметтің мақсаты: оқытушы мен студент арасындағы тығыз өзара іс-қимыл арқылы оқыту процесінің өнімділігін арттыру, бәсекеге қабілетті және жоғары кәсіби мамандарды даярлау үшін заманауи білім беру технологияларын енгізу.

Білім беру сапасын арттыру, педагогтердің кәсіби деңгейін арттыру, инновациялар мен жетістіктер туралы өзекті мәліметтер алу мақсатында педагогтер біліктілікті арттыру курстарынан өтеді.

Педагогтердің біліктілігін арттыру біліктілікті арттыру курстары, семинарлар, тренингтер және т. б. сияқты әртүрлі нысандарды пайдалана отырып, перспективалық жоспар негізінде жүзеге асырылады. оқытушылардың біліктілігін арттыру «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығының Республикалық және қалалық филиалдары, «Talap» КЕАҚ, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» және басқа.

Білім беру сапасы көбінесе оқу-тәрбие үдерісіндегі тәжірибеге бағдарланған тәсілге байланысты. Білім берудегі инновациялық технологиялардың дамуымен әдістемелік қызметтің рөлі, оны пайдалану тиімділігі және сауатты басқару артады. Жыл сайын әдістемелік қызмет мынадай бағыттар бойынша жұмыс жоспарлайды: ұйымдастыру-жоспарлау іс-шаралары, жас және жаңадан келген педагогтармен жұмыс, педагогикалық және кәсіби шеберлікті арттыру, педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату, біліктілік пен кәсіби құзыреттілікті арттыру, білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, инновациялық қызмет, ғылыми-әдістемелік және зерттеу қызметі, ақпараттық және консультациялық қызмет, диагностикалық-аналитикалық қызмет.

Оқу-әдістемелік кеңестің отырыстары, озық педагогикалық тәжірибе мектептері, «Жас педагог мектептері», семинарлар, шеберлік сыныптары, «Педагогикалық калейдоскоп» педагогикалық семинар-тренингтері, ЦӘК онкүндіктері және т.б. өткізіледі.

Колледжде Жас педагог мектебі жұмыс істейді. Жаңадан бастаған педагогтармен оқыту әдістемесі, педагогикалық технологиялар, МЖМБС талаптарын іске асыру мәселелері бойынша жеке жұмыс, семинарлар мен шеберлік сыныптары жүргізіледі. Тәжірибелі педагогтардың жас мамандарға тәлімгерлік жұмысы жүргізілуде. Оның бағыттарының бірі-тәлімгер мен жас педагогтың ашық сабағын өткізу.

Сабақтарды өткізу кезінде колледж педагогтары кәсіптік білім беруді қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне уақтылы бейімдеуге ықпал ететін оқытудың жаңа инновациялық технологияларын тиімді пайдаланады.      

Колледж ұжымының жоғары нәтижелілігі қалалық және Республикалық маңызы бар: «Үздік педагог», «Үздік жас маман», «Үздік өндірістік оқыту шебері», «Үздік авторлық әзірлеу» іс-шараларына педагогтар мен өндірістік оқыту шеберлерінің белсенді қатысуы және жүлделі орындары, «Педагогикалық идеялар панорамасы», «Қазақ тілін оқытудың үздік әдістеме» республикалық бейне-сабақ конкурсы болып табылады, «Үздік куратор» педагогтардың кәсіби шеберлік конкурстары және басқалар.  Мұғалімнің әдістемелік құзыреттілігі оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметте көрінеді. Оқу-әдістемелік қызметтің жалпыланған тәжірибесінің шоғырланған көрінісі мақалалар мен әдістемелік әзірлемелерді жариялау болып табылады.

Колледж педагогтары өздерінің әдістемелік жұмысында жинақталған педагогикалық тәжірибені жинақтайды, жүйелейді және дамытады. Әдістемелік жұмыстың нәтижелері баспа басылымдарында, Интернеттің әртүрлі сайттарындағы басылымдарда, жұмыста және колледждің басқа мұғалімдерінде қолданылатын әдістемелік әзірлемелерде көрінеді.

Халықаралық, республикалық және қалалық журналдарда, конференциялар жинақтарында, газеттерде және сайттарда жарияланды.

      Әдістемелік қызметтің жұмысы бес ЦӘК қызметіне негізделеді:

1. Жалпы білім беретін пәндер ЦӘК

2. Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер ЦӘК

3. Арнайы пәндер ЦӘК

4. «Тамақтандыруды ұйымдастыру» пәндерінің ЦӘК

5. «Орман шаруашылығы» пәндерінің ЦӘК